Dự án tấm ốp và các dự án khác của công ty

Dự án tấm ốp và các dự án khác

Nhà máy Kinyosha Vietnam

Địa điểm: Khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh Hạng mục cung cấp: Xây dựng, kết cấu thép, hệ thống cơ điện và hệ thống

xem thêm