Xây dựng 5 nhà xưởng sản xuất, cung cấp hệ thống điện và panel

Nhà Xưởng Sản Xuất Công Ty TNHH Baosteel Can MakingNhà Xưởng Sản Xuất Công Ty TNHH Baosteel Can Making