Nhà Máy SAMSUNG Electronic Vietnam

    Cung cấp nhân công , lắp đặt hệ thống báo cháy cho phân xưởng 4. Hệ thống điện cho dự án xử lý nước thải nhà máy SS 3D GlassNhà Máy SAMSUNG Electronic Vietnam Nhà Máy SAMSUNG Electronic Vietnam Nhà Máy SAMSUNG Electronic Vietnam

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *