nhà lắp ghép cao cấp

NHỮNG NGÔI NHÀ LẮP GHÉP ĐÁNG CHÚ Ý NHẤT TRÊN THẾ GIỚI

NHỮNG NGÔI NHÀ LẮP GHÉP ĐÁNG CHÚ Ý NHẤT TRÊN THẾ GIỚI

    Phải chăng nhà lắp ghép đang dần thoát khỏi hình ảnh những ngôi nhà chất lượng thấp? Một bài báo nghiên cứu về nhà lắp ghép thông qua sự kiện triển lãm của New London Architecture mang tên ‘Nhà ở do nhà máy sản xuất’ đã chứng minh được rằng nhà lắp ghép thực sự tốt.