Nhà Máy SAMSUNG Electronic Vietnam – Thái Nguyên

    Hạng mục: Cung cấp nhân công và vật tư cho lắp đặt hệ thống chữa cháy và báo cháy tự động.

    Nhà Máy SAMSUNG Electronic Vietnam - Thái Nguyên

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *